สถิติการมาเรียนรวมทุกระดับชั้น ประจำวันที่ 11 ธ.ค. 2561 (วันที่บันทึกล่าสุด) 
     สถานะการมาเรียน
จำนวนคน
  เปอร์เซ็นต์
       มาเช้า
0.00 %
       มาสาย
12
2.27 %
       ขาดเรียน
517
97.73 %
       ลาป่วย
-
0.00 %
       ลากิจ
-
0.00 %
       ร.ด.
-
0.00 %
[No canvas support]

  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 529 คน
[No canvas support]

Developed by Mr.Niwat Boonprasit .088-5696137  Facebook.com/ffgsoft